ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 077-450376

นายเสกศรรณ กาโห

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

090 - 2235116

นายพรไชย ริยาพันธ์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

  • วิสัยทัศน์

    “โครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจดี ประชาชนมีความสุข”

ข่าวสารชาวอบต. ลำพูน

กิจกรรมชาวอบต. ลำพูน

สื่อ ประชาสัมพันธ์

พี่น้อง อบต. ลำพูน เราดูแล

7
หมู่
6,069
ประชากร
116,805
ตร.กม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน
e-GP
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หนังสือราชการท้องถิ่น (สถ.)