- รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ประจำปี 2567
13 พฤษภาคม 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภา อบต.ลำพูน ประจำปี พ.ศ.2566
15 สิงหาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภา อบต.ลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภา อบต.ลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565
3 กุมภาพันธ์ 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภา อบต.ลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภา อบต.ลำพูน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
10 พฤศจิกายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภา อบต.ลำพูน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภา อบต.ลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565
5 สิงหาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภา อบต.ลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภา อบต.ลำพูน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565
27 กรกฎาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภา อบต.ลำพูน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภา อบต.ลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565
14 มีนาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภา อบต.ลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภา อบต.ลำพูน ครั้งแรก
14 มกราคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภา อบต.ลำพูน ครั้งแรก ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภา อบต.ลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565
11 มกราคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภา อบต.ลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564
16 สิงหาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564
21 เมษายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564
25 กุมภาพันธ์ 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ได้ที่นี่

รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563
21 ธันวาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
20 สิงหาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
11 สิงหาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563
25 พฤษภาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 4/2561
20 ธันวาคม 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 4/2561 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2/2561
30 สิงหาคม 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2/2561 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2561
9 สิงหาคม 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2561 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2561
10 พฤษภาคม 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2561 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ