- การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2566
21 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ