ติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

โทรศัพท์ : 077-450376 โทรสาร : 0-7745-0376 ต่อ 108

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : Saraban_06841211@dla.go.th

Google Map
เดินทางไปอบต. ลำพูน