- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
13 กันยายน 2566

0


เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
14 มีนาคม 2566

0


 

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
หลัักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ
14 มีนาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ หลัักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
14 มีนาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
14 มีนาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
14 มีนาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
14 มีนาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ได้ที่นี่

เอกสารแนบ