แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
11 พฤษภาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564
17 มีนาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565
1 ตุลาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564
30 กันยายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563
30 ตุลาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562
31 ตุลาคม 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561-2565
22 พฤษภาคม 2560

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561-2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ