- ช่องทางติดต่อ
ที่ตั้ง
11 เมษายน 2566

0


ช่องทางการติดต่อ (หมายเลขโทรศัพท์บุคลากรภายในหน่วยงาน)
10 มีนาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ช่องทางการติดต่อ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ช่องทางการติดต่อ
18 ตุลาคม 2560

0


ช่องทางการติดต่อ 

ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน  เลขที่ 99/9  หมู่ที่ 3  ตำบลลำพูน  อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

โทรศัพท์  0-7745-0376 ต่อ 101 งานธุรการ , 102 ห้องนายกฯ , 103 ห้องปลัดฯ , 104 งานพัฒนาชุมชน , 105 งานการศึกษา , 106 กองคลัง , 107 กองช่าง

โทรสาร  0-7745-0376 ต่อ 108

E-mail : lumphoon99@gmail.com

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : Saraban_06841211@dla.go.th