นัดตรวจรับงาน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจรับจ้าง
6 กุมภาพันธ์ 2566

159


ซ่อมแซมหลุมบ่อถนนลาดยางและถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ชำรุด ม.1, 2 ,3 ,4 ,5, 7 ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี