ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ วันเวลา และสถานที่เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัด อบต.ลำพูน
25 กุมภาพันธ์ 2565

774


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ วันเวลา และสถานที่เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัด อบต.ลำพูน