ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูนรณรงค์การลอยกระทง1 ครอบครัว 1 กระทง เน้นใช้วัสดุจากธรรมชาติ ลดขยะ รักษ์โลก
22 พฤศจิกายน 2566

65


องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน รณรงค์การลอยกระทง

1 ครอบครัว 1 กระทง 👍

เน้นใช้วัสดุจากธรรมชาติ ลดขยะ รักษ์โลก 🌎

ลอยกระทงรักษ์โลก สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม