ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุวรรณนิมิตร หมู่ที่ 1 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี
25 กันยายน 2566

233