ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนัักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน
9 สิงหาคม 2566

134


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่อง ผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนัักงานจ้างในสังกัดองคืการบริหารส่วนตำบลลำพูน ได้ที่นี่