นัดตรวจรับงาน
ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาเมาะ-ประชานิมิต เชื่อมต่อซอยกลัวเมีย ม.3 ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
30 มีนาคม 2566

778


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาเมาะ-ประชานิมิต เชื่อมต่อซอยกลัวเมีย ม.3 ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ได้ที่นี่