- ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไล การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
12 กรกฎาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไล การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
10 มีนาคม 2565

0


ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น

เอกสารแนบ
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
10 มีนาคม 2565

0


ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

เอกสารแนบ
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
10 มีนาคม 2565

0


ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น 

เอกสารแนบ
ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2568
31 มกราคม 2565

0


ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2568

เอกสารแนบ
ประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2568
25 มกราคม 2565

0


ประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2568

เอกสารแนบ
ประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2568
25 มกราคม 2565

0


ประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2568

เอกสารแนบ
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2561
5 พฤษภาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2561 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือประมวลจริยธรรม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552
1 มกราคม 2559

0


คู่มือประมวลจริยธรรม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552

เอกสารแนบ