- ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน
25 มกราคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อบังคับ อบต.ลำพูน ว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
24 มกราคม 2565

0


ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

เอกสารแนบ
ข้อบังคับ อบต.ลำพูน ว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง
5 พฤษภาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อบังคับ อบต.ลำพูน ว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อบังคับ อบต.ลำพูน ว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง
1 ตุลาคม 2558

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อบังคับ อบต.ลำพูน ว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ