ภาพกิจกรรม
กิจกรรมจิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำ ภายใต้โครงการจิตอาสา สร้างฝาย สร้างน้ำ สร้างชีวิต
753
31 สิงหาคม 2566

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำ ภายใต้โครงการจิตอาสา สร้างฝาย สร้างน้ำ สร้างชีวิต ณ คลองลำพูน บริเวณแปลงเพาะชำพันธุ์กล้าไม้ หน่วยจัดการต้นน้ำคลองลำพูน ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี